ขออภัยในความไม่สะดวก ระบบกำลังปรับปรุง เลยยังไม่เรียบร้อย
SimCity 4 + Rush Hour

Minimum System Requirements

Operating System: Windows XP/ME/2000/98 (Windows 95/NT not supported)
CPU: 500 MHz Intel Pentium III or AMD Athlon processor RAM: 128 MB
CD/DVD-Rom Speed: 8X
Hard Drive Space: 1 gig plus space for saved games
Video: 16 MB video card, DirectX 7 compatible
Sound: DirectX 7.0 compatible
Input: Keyboard, mouse

Recommended System Requirements

CPU: 1 GHz or faster
RAM: 256 MB or more
Video: 32 MB or greater supported Direct 3D video card

Supported 3D Chipsets
NVIDIA Geforce4, Geforce3, Geforce 2, Geforce 256
NVIDIA TNT2, TNT
ATI Radeon 9700, 9000, 8500, 7500, 7200, 7000
Matrox Parhelia
Matrox G550, G450, G400


SimCity 4: Rush Hour Expansion Pack (PC)

- ขนาดไฟล์ 95 Mb 6 ไฟล์
- ขนาดไฟล์ 55 Mb 1 ไฟล์
- ต้องใช้โปรแกรม WinRAR ในการรวมไฟล์
- ไม่สามารถใช้โปรแกรมช่วย Download ได้
- เล่นในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้คำสั่ง Setup
- หลังจากติดตั้งแล้วให้ใช้ Crack และ Keygen เพื่อปลดล็อค
- ต้องติดตั้ง SimCity 4 Main Game ก่อน จึงจะติดตั้ง Pack เสริมได้
- ที่มา : warez-bb.org
- Credit : warez-bb.org
- Password : www.warez-bb.orgDownload ได้ที่นี่

http://rapidshare.com/files/14180962/HR4CS.part1.rar http://rapidshare.com/files/14180954/HR4CS.part2.rar http://rapidshare.com/files/14180957/HR4CS.part3.rar http://rapidshare.com/files/14180964/HR4CS.part4.rar http://rapidshare.com/files/14180958/HR4CS.part5.rar http://rapidshare.com/files/14180959/HR4CS.part6.rar http://rapidshare.com/files/14180941/HR4CS.part7.rar

SimCity 4 - Rush Hour

Crackhttp://rapidshare.com/files/14180924/CHR4CS.rar
EA Games Keygenhttp://rapidshare.com/files/14180935/GK_AE.rar
Link 27 MB*30 Link 27.49 MB*1DOWNLOAD

http://www.linkbucks.com/link/fddbdbb6/14152
http://www.linkbucks.com/link/f839720d/14152
http://www.linkbucks.com/link/faa9b202/14152
http://www.linkbucks.com/link/fbbd6613/14152
http://www.linkbucks.com/link/fd68a5f8/14152
http://www.linkbucks.com/link/f929ebf2/14152
http://www.linkbucks.com/link/f88c31f6/14152
http://www.linkbucks.com/link/f9333dee/14152
http://www.linkbucks.com/link/ffdbe2e4/14152
http://www.linkbucks.com/link/fb970716/14152
http://www.linkbucks.com/link/fb364934/14152
http://www.linkbucks.com/link/fb7314c2/14152
http://www.linkbucks.com/link/fefcfca0/14152
http://www.linkbucks.com/link/ff481ce5/14152
http://www.linkbucks.com/link/fc2052e1/14152
http://www.linkbucks.com/link/f8de9003/14152
http://www.linkbucks.com/link/fed05616/14152
http://www.linkbucks.com/link/ffdff181/14152
http://www.linkbucks.com/link/fc504084/14152
http://www.linkbucks.com/link/f82976bf/14152
http://www.linkbucks.com/link/f908d04c/14152
http://www.linkbucks.com/link/fc7f8b9b/14152
http://www.linkbucks.com/link/f9985c2a/14152
http://www.linkbucks.com/link/f9c2e1a3/14152
http://www.linkbucks.com/link/f9656177/14152
http://www.linkbucks.com/link/fb895ae3/14152
http://www.linkbucks.com/link/fd88d9b6/14152
http://www.linkbucks.com/link/fc51b4f4/14152
http://www.linkbucks.com/link/fba1e683/14152
http://www.linkbucks.com/link/fbf8eb66/14152
http://www.linkbucks.com/link/ff8d7fd6/14152

Link 27 MB*18 Link 11.63*1

http://www.linkbucks.com/link/ff1e7a40/14152
http://www.linkbucks.com/link/fadf6211/14152
http://www.linkbucks.com/link/f802fb0d/14152
http://www.linkbucks.com/link/fdb3f738/14152
http://www.linkbucks.com/link/f982cda2/14152
http://www.linkbucks.com/link/fdb143dc/14152
http://www.linkbucks.com/link/fa594625/14152
http://www.linkbucks.com/link/f8663e88/14152
http://www.linkbucks.com/link/fc12f821/14152
http://www.linkbucks.com/link/fc541fba/14152
http://www.linkbucks.com/link/f863584e/14152
http://www.linkbucks.com/link/ff219aae/14152
http://www.linkbucks.com/link/f85e1e78/14152
http://www.linkbucks.com/link/fdcb255a/14152
http://www.linkbucks.com/link/f88bcbfa/14152
http://www.linkbucks.com/link/f96b99e1/14152
http://www.linkbucks.com/link/fee25b91/14152
http://www.linkbucks.com/link/ff3fe77f/14152
http://www.linkbucks.com/link/fa492e5a/14152
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ